Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu w przypadkach losowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek w pliku doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

-  Wniosek o wydanie zezwolenia na pozyskanie drewna niezgodnie

    z uproszczonym planem urządzenia lasu wraz z podaniem numeru  

    ewidencyjnego działki (działek) i powierzchni, na której przewidziane jest

    pozyskanie drewna oraz uzasadnienie przekroczenia planu wyrębu określające     

    przypadek losowy.                                                                                   

Wniosek o wydanie zezwolenia na pozyskanie drewna zrębem sanitarnym

    wraz z podaniem numeru ewidencyjnego działki (działek) i powierzchni,

    na której przewidziane jest  pozyskanie drewna oraz uzasadnienie.   

Wniosek o ustalenie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla działek nie

    objętych uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu.


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Bytowie

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.


Opłaty

Opłacie podlega pozyskanie drewna niezgodnie z UPUL oraz zrębem sanitarnym w wysokości 10 zł.

Opłatę można uiścić bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie lub na konto Urzędu Miejskiego w Bytowie Bank PEKAO S.A. o/Bytów: 34124037831111000040808633


Termin i sposób realizacji

Decyzja wydawana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 ; 77-100 Bytów; tel.: (059) 822-80-00; fax.: (0-59) 822-80-01; e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl. Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: (0-59) 822-80-08; fax.: (0-59) 822-80-01 (pokój nr 217, piętro I); e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl


Podstawa prawna

- art. 23 ust. 4art.,  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,

- art. 24 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,

- art. 9 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 13  ust.1 pkt. 1,2,3,4 i 5 lit. a ustawy z dnia 28

  września 1991 r. o lasach


Tryb odwoławczy

Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.