Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Pojazd - rejestracja)
Decyzje w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Informacja uzupełniająca do wniosku oraz oświadczenia Wydział Architektoniczno - Budowlany
Kierowanie uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Kierowanie uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół specjalnych Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Licencja na krajowy transport drogowy osób pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Transport drogowy)
Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Pojazd - rejestracja)
Oświadczenie do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powiarzchni zabudowy do 70m2 (art. 29 ust.1 pkt. 1a ustawy Prawo Budowlane) Wydział Architektoniczno - Budowlany
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Pojazd - rejestracja)
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5 Wydział Architektoniczno - Budowlany
Pełnomocnictwo Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Pojazd - rejestracja)
Podanie o wydanie zaświadczenia Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Pojazd - rejestracja)
Podanie o wydanie zaświadczenia z uwagi na zagubienie karty pojazdu/dowodu rejestracyjnego Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Pojazd - rejestracja)
Pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu w przypadkach losowych Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Procedura dotycząca wydania zezwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z obcego państwa Wydział Organizacyjno - Prawny
Rejestracja jachtów lub innych jednostek pływających o długości do 24 m Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Rejestracja, czasowa rejestracja lub wyrejestrowanie pojazdu Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Pojazd - rejestracja)
Tablice rejestracyjne - dorobienie /wymiana Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Pojazd - rejestracja)
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Upoważnienie do złożenia wniosku oraz do odbioru dokumentów Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Geodezja)
Uzgodnienie zakresu, sposobu i terminu zakończenia rekultywacji Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Transport drogowy)
Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób lub rzeczy Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Transport drogowy)
Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Transport drogowy)
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Transport drogowy)
Wniosek o dokonanie zmiany, adnotacji w dowodzie rejestracyjnym Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Pojazd - rejestracja)
Wniosek o dopisanie / wykreślenie współmałżonka do / z dowodu rejestracyjnego Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Pojazd - rejestracja)
Wniosek o dziennik budowy Wydział Architektoniczno - Budowlany
Wniosek o odstępstwo od przepisów Wydział Architektoniczno - Budowlany
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Wniosek o pozwolenie na budowę PB-1 Wydział Architektoniczno - Budowlany
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-3 Wydział Architektoniczno - Budowlany
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę PB-9 Wydział Architektoniczno - Budowlany
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu PB-11 Wydział Architektoniczno - Budowlany
Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów I klas Szkół Ponadpodstawowych Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Wniosek o stypendium Starosty Bytowskiego Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Geodezja)
Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Geodezja)
Wniosek o wpis do ewidencji szkół/placówek niepublicznych Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Wniosek o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia bądź wykonanie tabliczki zastępczej Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Transport drogowy)
Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości PB-14 Wydział Architektoniczno - Budowlany
Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane PB-13 Wydział Architektoniczno - Budowlany
Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę PB-7 Wydział Architektoniczno - Budowlany
Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego/duplikatu karty łowiectwa podwodnego Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego PB-6 Wydział Architektoniczno - Budowlany
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego PB-8 Wydział Architektoniczno - Budowlany
Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór poglądowy - właściwy druk należy odebrać w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa) Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Kierowca)
Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Transport drogowy)
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Geodezja)
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Transport drogowy)
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii: I na przejazd pojazdu nienormatywnego Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Transport drogowy)
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii: II na przejazd pojazdu nienormatywnego Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Transport drogowy)
Wniosek o wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzanie zwłok/szczątków ludzkich/urny z prochami Wydział Organizacyjno - Prawny
Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Kierowca)
Wniosek o zaświadczenie o samodzielności lokalu Wydział Architektoniczno - Budowlany
Wniosek o zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Geodezja)
Wniosek o zmianę adresu właściciela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Geodezja)
Wniosek o zmianę danych w zaświadczeniu na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Transport drogowy)
Wniosek o zmianę wykazu samochodów zgłoszonych do licencji/zezwolenia Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Transport drogowy)
Wniosek ogólny o wydanie zaświadczenia Wydział Architektoniczno - Budowlany
Wtórnik - wymiana / wydanie Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Pojazd - rejestracja)
Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Pojazd - rejestracja)
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Pojazd - rejestracja)
Wydanie pozwolenia zintegrowanego Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Wydanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Wydanie zgody na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych lub uzyteczności Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Wydawanie karty wędkarskiej Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Wydawanie zaświadczeń dotyczących ujęcia działki w uproszczonym planie urządzenia lasu lub w decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Wydawanie zgody na przegradzanie narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Wyrażenie zgody w szczególnych przypadkach na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Zawiadomienie o nabyciu pojazdu Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Pojazd - rejestracja)
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Geodezja)
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Pojazd - rejestracja)
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB-2a Wydział Architektoniczno - Budowlany
Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych PB-2 Wydział Architektoniczno - Budowlany
Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Zgłoszenie pracy geodezyjnej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Geodezja)
Zgłoszenie rozbiórki PB-4 Wydział Architektoniczno - Budowlany
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części PB-18 Wydział Architektoniczno - Budowlany
Zmiana gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Geodezja)
Zmiana sposobu użytkowania z lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Transport drogowy)