Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Wydanie zgody na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych lub uzyteczności

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający:

-  dane wnioskodawcy,

-  gatunek zwierząt i ilość przewidzianą do odłowu lub odstrzału

   redukcyjnego,

-  wskazanie szczególnego zagrożenia w funkcjonowaniu obiektu.


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.  


Opłaty

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł.

Opłatę można uiścić bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego           w Bytowie lub na konto Urzędu Miejskiego w Bytowie Bank PEKAO S.A. o/Bytów: 34124037831111000040808633


Termin i sposób realizacji

Decyzja wydawana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 ; 77-100 Bytów; tel.: (059) 822-80-00; fax.: (0-59) 822-80-01; e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl. Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: (0-59) 822-80-08; fax.: (0-59) 822-80-01 (pokój nr 217, piętro I); e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl


Podstawa prawna

art. 45ust 3, 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie


Tryb odwoławczy

Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

Starosta wydaje decyzję w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.

Pouczenie: odstrzały redukcyjne mogą przeprowadzać wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania polowania.