Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Wydawanie zaświadczeń dotyczących ujęcia działki w uproszczonym planie urządzenia lasu lub w decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek w pliku doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Wniosek zawierający:

- imię i nazwisko, adres zamieszkania,

- numer ewidencyjny działki, lub działek których ma dotyczyć zaświadczenie,             

- obręb ewidencyjny, gmina.


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.


Opłaty

Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę można uiścić bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie lub na konto Urzędu Miejskiego w Bytowie Bank PEKAO S.A. o/Bytów: 34124037831111000040808633


Termin i sposób realizacji

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 ; 77-100 Bytów; tel.: (059) 822-80-00; fax.: (0-59) 822-80-01; e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl. Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: (0-59) 822-80-08; fax.: (0-59) 822-80-01 (pokój nr 217, piętro I); e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl


Podstawa prawna

- art. 217 § 2 pkt 2 i art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r,

- art. 5 ust. 1 pkt. 2, art. 19 ust. 2, 3, art. 21 ust. 1 pkt. 2,  ust. 2 ustawy z dnia

 28 września 1991 r. o lasach,                                                                                 

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia można wnieść zażalenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia do Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.