Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Wyrażenie zgody w szczególnych przypadkach na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający:

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Wnioskodawcy,

- wskazanie gatunku ilości zwierząt na których chwytanie i przetrzymywanie       

  organ ma wyrazić zgodę,

- wskazanie szczególnego przypadku uzasadniającego konieczność chwytania

 i przetrzymywania zwierząt.


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.


Opłaty

Podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł.

Opłatę można uiścić bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie lub na konto Urzędu Miejskiego w Bytowie Bank PEKAO S.A. o/Bytów: 34124037831111000040808633


Termin i sposób realizacji

Decyzja wydawana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca (zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 ; 77-100 Bytów; tel.: (059) 822-80-00; fax.: (0-59) 822-80-01; e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl. Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: (0-59) 822-80-08; fax.: (0-59) 822-80-01 (pokój nr 217, piętro I); e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl


Podstawa prawna

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie


Tryb odwoławczy

Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.