Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek w pliku doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Załączniki:

 • kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego do ruchu pojazd którymi transport ma być wykonywany (dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim .aktualny wykaz pojazdów zgłoszonych do licencji
 • dokumenty świadczące o posiadaniu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzające posiadanie dostępnych środków finansowych lub majątku w wysokości:
  a/ 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego
  b/ 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy
  Posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej potwierdza się:
  1/ rocznym sprawozdaniem finansowym
  2/ dokumentami potwierdzającymi:
  a/ dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami
  b/ posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych
  c/ udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych
  d/ własność nieruchomości

Opłaty

W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.

 


Podstawa prawna

art. 40 pkt.1, art.41 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.) oraz §5 i § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2004r. Nr 159, poz. 1664)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii delegaturze lub sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę.