Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Wydanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek w pliku doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek zawierający:

   - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,

   - dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (metryka, rodowód).


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa                      i Leśnictwa.


Opłaty

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł.

Opłatę można uiścić bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie lub na konto Urzędu Miejskiego w Bytowie Bank PEKAO S.A. o/Bytów: 34124037831111000040808633


Termin i sposób realizacji

Decyzja wydawana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca.  

Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 ; 77-100 Bytów; tel.: (059) 822-80-00; fax.: (0-59) 822-80-01; e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl. Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: (0-59) 822-80-08; fax.: (0-59) 822-80-01 (pokój nr 217, piętro I); e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl


Podstawa prawna

art.  10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rosowych oraz ich mieszańców.


Tryb odwoławczy

Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

POUCZENIE:  Kto hoduje lub utrzymuje Charty rasowe lub ich mieszańce, albo poluje z Chartami lub ich mieszańcami podlega przepisom karnym z art. 52, 53 ustawy - Prawo Łowieckie.